Impresum


Impresum 

Údaje podle § 5 TMG:

Die Erlebnis AKADEMIE AG (Zážitková AKADEMIE a.s.)

Hafenberg 4

93444 Bad Kötzing 


Zastoupená: Berndem Bayerköhlerem (mluvčí)

Christophem Blaßem

předsedou dozorčí rady: Prof. Dr. Erich Wühr 

Kontakt: Telefon: 09941 / 90 84 84 0

Telefax: 09941 / 90 84 84 84

E-mail info@die-erlebnis-akademie.de  

Zápis v obchodním rejstříku: 

Zápis v obchodním rejstříku.

Rejstříkový soud: Úřední soud Regensburg

Číslo rejstříku: HRB-č. 8220   


DIČ: 

Daňové identifikační číslo podle §27 a zákona o dani z přidané hodnoty:

DE 215572070

Zdroj: http://www.e-recht24.de

Výluka z ručení (Disclaimer) 

Ručení za obsah 

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 TMG odpovědní za vlastní obsahy těchto stránek podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG však jako poskytovatelé služeb nejsme povinni kontrolovat zprostředkované nebo uložené cizí informace, ani pátrat po okolnostech, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranit nebo zablokovat užívání informací podle obecných zákonů tím není dotčena. Takové ručení je však možné až od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. Při zjištění odpovídajícího porušení práva tyto obsahy okamžitě odstraníme. 

Ručení za odkazy (link) 

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích subjektů, na jejichž obsah nemáme jakýkoliv vliv. Proto nemůžeme za tyto externí obsahy převzít jakoukoliv záruku. Za obsahy stránek, na které se odkazuje, je odpovědný vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Stránky, na které se odkazuje, byly v okamžiku umístění odkazu prověřeny, zda neobsahují případné protiprávní informace. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku umístění odkazu nalezeny. Bez konkrétních záchytných bodů poukazujících na porušení práva není možná neustálá kontrola obsahu stránek, na které se odkazuje. Při zjištění porušení práva se takové odkazy okamžitě odstraní. 

Autorské právo 

Obsahy a díla na těchto stránkách, která vytvořil provozovatel stránek, podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, úprava, zpracování a jakékoliv zpeněžení mimo rámec autorského zákona je možné pouze s písemným souhlasem příslušného autora, resp. vyhotovitele. Tato stránka se smí stahovat a kopírovat pouze pro soukromé, nekomerční účely. Pokud obsah této stránky nevytvořil provozovatel, jsou respektována autorská práva třetích subjektů. Zejména jsou obsahy třetích subjektů jako takové označené. Pokud byste si i přesto všimli porušení autorských práv, dejte nám prosím vědět. Při zjištění porušení práva takové obsahy okamžitě odstraníme.  

Stezka v korunách stromů
Böhmstraße 43
94556 Neuschönau
Tel. +49/8558/9740-74
Fax +49/8558/9740-76
info@baumwipfelpfad.bayernDatenschutz   Impresum   Sitemap   Facebook